Cuộc sống nhân sinh là dòng chảy vô hạn định, không rõ cội nguồn cũng không biết đâu mà kết thúc. Trong vạn vật vô thường bất sinh bất diệt tìm lấy một sự thảnh thơi dường như một điều bất khả dĩ. Những gì con người có thể làm là gì? Trong bàn tay nhỏ bé loay hoay suốt cuộc đời thì định mệnh, hoạ phúc, có phải luôn nằm ngoài tầm với ? hai chữ xoay chuyển, thiết nghĩ không ai dám khẳng định mình có thể làm được.

Chính Khổng tử đã thốt lên rằng “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh” ta 50 tuổi mới hiểu được mệnh trời. Thế nên tri thiên mệnh, hiểu được mệnh trời và thuận với lòng mình là hai mệnh đề khó hiểu, khó biết nhất.

Xung quanh ta, điều bất đắc ý thì vô vàn. Tệ hơn nữa là chẳng biết hoạ phúc đến lúc nào mà tránh. “ Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí”, bản thân hoạ phúc may rủi trong số mệnh mỗi người đã là khó định mà vận mệnh đó, vận mệnh cá nhân lại nằm trong chuỗi tương tác khổng lồ của vận mệnh nhân gian.

Dưới góc nhìn của Tử Vi Ứng Dụng, văn phòng tư vấn Huỳnh Bá Duy mạn phép đưa ra ba định đề để tiếp cận với vấn đề thay đổi hoạ phúc con người như sau:

  1. Những việc xảy ra thì đã xảy ra. Con người không thể thay đổi được những gì đã gây ra trong quá khứ. Ta chỉ có thể không làm người gieo nhân thì quá khứ ấy không được tạo ra.

Điều này cũng nói lên rằng: con người hiện tại cách xa con người quá khứ quá, đến nỗi ta không nhận ra ta. Hoặc con người quá khứ vẫn là người hiện tại ngày nay, ta chẳng thay đổi gì? Nếu có lúc lắng lòng tự hỏi, tức là lúc ta bắt đầu cân nhắc việc gieo nhân.

  1. Con người không thể dùng hành động tốt lành thiện nguyện hiện tại để thay đổi triệt để hoàn toàn một cái xấu đang biểu hiện mà ta chính là tác nhân tạo ra.

Rõ ràng thiện là thiện, ác là ác, “ Thiện ác đáo đầu chung hữu báo”, không thể dùng hành động được coi là tốt này phủ lấp nghiệp đã qua. Chấp nhận và hiểu biết, tốt và xấu như một vòng tuần hoàn đẩy đưa con người trong vòng nghiệp lực, từ đó cân nhắc hệ quả trong từng bước đi của mình.

  1. Ai đó đã hiểu đời và thấm thía câu “ tôi sinh ra dưới một vì sao”, luôn khát khao và muốn thoát ra cái hoạ phúc khó lường, thay đổi vận mệnh, bắt buộc phải tâm tịnh khí hoà và thấu triệt ba điều sau đây:

a – Gặp một vị thầy tài giỏi đức độ thông thiên quán thế, điều này chỉ có thể hạnh ngộ chứ không thể cưỡng cầu.

b – Giữ vững niềm tin bản thân, niềm tin vào cái mình đã chọn. Nếu không tin tưởng thì không thể làm gì cả.

c – Kiên tâm thành thục theo dõi, quản chế từng hành động và tư tưởng của mình.

Điều này khó, vô cùng khó!

Thế nên sự lựa chọn như thế nào, hành động thể nào, cuối cùng cũng là chính bạn, do bạn!