VINH DỰ ĐƯỢC KẾT NẠP VÀ CỐNG HIẾN CHO VIỆN KHOA HỌC NHÂN TÀI NHÂN LỰC VIỆT NAM

Sáng 8/9 tại số 7 Lê Duẩn Quận 1, Tp, Hồ Chí Minh . Văn phòng Chính phủ trang trọng làm lễ ra mắt Văn phòng 2 phía Nam của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực.

Tham dự buổi lễ ra mắt có đại diện của Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực và các cơ quan ban ngành. Đại diện Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực là ông Nguyễn Đình Được hiện là viện trưởng lên giới thiệu và phát biểu về việc thành lập văn phòng 2 của hội khoa học, nêu cao ý nghĩa và nhiệm vụ tìm kiếm nhân tài Việt Nam và nâng tầm nguồn nhân lực.

Qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tiến cử hoặc đào tạo nhằm phục vụ cho công việc xây dựng đất nước và phát triển các doanh nghiệp nước nhà. Văn phòng Chính phủ vinh danh các cá nhân và đoàn thể đã có những hoạt động tốt đẹp cho xã hội và trao quyết định công nhận cho các công tác viên mà Viện tiếp nhận.

 

  ( một số hình ảnh trong buổi lễ )

Bản thân Huỳnh Bá Duy rất lấy làm vinh hạnh và vui mừng vì đã được mời tham dự và nhận quyết định làm công tác viên của Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam vì những đóng góp cho xã hội và cho các công việc nghiên cứu của mình. Duy xin cám ơn các cấp ban nghành và Văn Phòng Chính Phủ cùng Viện Khoa Học Nhân Tài Nhân Lực Việt Nam đã tổ chức một buổi lễ trang trọng và ấm áp để cho những cá nhân như Duy được cơ hội đóng góp chút công sức bé nhỏ của mình cho nền khoa học nước nhà và cho công cuộc phát triển đất nước.