Vinh Hạnh Được UNESCO Việt Nam Kết Nạp Thành Viên Mới

Ngày 1 – 4 – 2017 tổ chức Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam có tổ chức một buổi lễ kết nạp hội viên mới, và quan trọng hơn là Huỳnh Bá Duy được chấp nhận vào tổ chức nghiên cứu và phát triển văn hóa, và bộ môn mà Huỳnh Duy đang nghiên cứu là Tử Vi Ứng Dụng. việc này đối với cá nhân Huỳnh Duy thật là vinh hạnh, xin gởi đến các bạn vài hình ảnh trong ngày hôm đó.

Các đại biểu và khách mời trong buổi hôm đó.

 

 

Còn đây là tấm bằng vinh dự được UNESSCO cấp.